دات نت نیوک

عنوان سخنرانی

سمت

سخنران

نقدی بر طرح تحول نظام سلامت

عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون فنی، آموزشی، پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور

دکتر ژاله عزتی

باور پذیری اقتصاد مقاومتی در کارگزاران پیش شرط تحول در حوزه  سلامت

رئیس اداره پیگیری از حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر حسن جان فدا

آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور

دکتر علی محمد آدابی

نقد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه اقتصاد سیاسی

انسان شناس پزشکی

دکتر مزدک دانشور

طرح تحول از منظر آمارهای رسمی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سابق

دکتر محمدحسن طریقت منفرد

ضعف حسابدهی در طرح تحول نظام سلامت

کارشناس اقتصاد درمان و برنامه­ریزی و پژوهشگر

دکتر حسین جودکی

راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پرستار بخش شیمی درمانی

آقای کریم عابدینی

برنامه ورزشی صعود به ارتفاعات سبلان اردبیل- 01/05/97 لغایت 03/05/97

 

 1. ثبت نام بصورت غیر حضوری صورت خواهد پذیرفت.
 2. مدارک لازم جهت ثبت نام 
 • تصویر کارت ملی
 • گواهی تائید سلامت جسمانی
 • تصویر بیمه نامه حوادث ورزشی
 • عکس پرسنلی 4*3
 • تصویر کارت شناسائی که مبین شاغل بودن در یکی از گروه های پرستاری می باشد (دانشجویان گروههای پرستاری تصویر کارت دانشجوئی خود را همراه داشته باشند)
 • تصویر فیش واریزی بملبغ 280000 تومان به شماره به حساب شماره 4273107641  و یا شماره کارت 6104337770073722بانک ملت شعبه فلسطین کد شعبه 63065 به نام سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
 • شایان ذکر است نفرات اصل کلیه مدارک یاد شده را در موعد پذیرش می بایست همراه خود داشته باشند
 • لطفا پس از واریز وجه تصویر فیش واریزی به همراهتصویر کارت ملی -تصویرگواهی تائید سلامت جسمانی ،تصویر بیمه نامه حوادث ورزشی تصویرعکس پرسنلی 4*3و تصویر کارت شناسائی که مبین شاغل بودن در یکی از گروه های پرستاری می باشد (دانشجویان گروههای پرستاری تصویر کارت دانشجوئی خود را همراه داشته باشند)را از طریق تلگرام 09193121837 ارسال فرمایید 
 1. پذیرش همکاران راس ساعت 14 لغایت 15 مورخه 01/5/97 صورت خواهد گرفت و آغاز برنامه صعود ساعت 16 همان مورخه می باشد
 2. کلیه نفرات شرکت کننده می بایست به لحاظ جسمانی وضعیت مناسبی داشته و گواهی سلامت جسمانی جهت صعود به ارتفاعات را از مراکز درمانی معتبر تهیه و در حین ثبت نام در سامانه ارائه نمایند
 3. کلیه نفرات می بایست بیمه حوادث ورزشی معتبر در ایام صعود همراه داشته باشند .
 4. نفرات اعزامی می بایست تجهیزات لازم کوهنوردی جهت صعود به ارتفاعات را همراه داشته باشند.
 5. سایر اطلاعات تکمیلی متاقبا بطور مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد