دات نت نیوک

عنوان سخنرانی

سمت

سخنران

نقدی بر طرح تحول نظام سلامت

عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون فنی، آموزشی، پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور

دکتر ژاله عزتی

باور پذیری اقتصاد مقاومتی در کارگزاران پیش شرط تحول در حوزه  سلامت

رئیس اداره پیگیری از حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر حسن جان فدا

آثار و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طرح تحول نظام سلامت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور

دکتر علی محمد آدابی

نقد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه اقتصاد سیاسی

انسان شناس پزشکی

دکتر مزدک دانشور

طرح تحول از منظر آمارهای رسمی

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سابق

دکتر محمدحسن طریقت منفرد

ضعف حسابدهی در طرح تحول نظام سلامت

کارشناس اقتصاد درمان و برنامه­ریزی و پژوهشگر

دکتر حسین جودکی

راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پرستار بخش شیمی درمانی

آقای کریم عابدینی

  • سازمان نظام پرستاری آماده همکاری و بهره گیری از ظرفیت سازمان برای توسعه کارآفرینی در نظام پرستاری است
  • هدف سازمان تعالی شان و جایگاه پرستاری در کشور و سربلندی پرستاران نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین المللی می باشد
  • سازمان، استراتژی مهم خویش را در تحقق هدف فوق، توسعه کارآفرینی در بستر توسعه و تجاری سازی فناوری ها در عرصه سلامت می داند
  • برای ورود در این سامانه جامع، ثبت نام کنید ثبت نام به منزله حضور در شبکه بزرگ کارآفرینی پرستاری است
  • در ثبت نام با توجه به ثبت ایده ها، حفظ مالکیت معنوی و حمایت از حقوق تجاری صاحبان ایده ها، همه اطلاعات مورد نیاز را با دقت ثبت کنید و طبعا آن کسی صاحب ایده است که اطلاعات آن کامل و مطابق به مدارک و مستندات شناسنامه ای باشد و مسئولیت هر گونه اشتباه در ثبت مشخصات مالک ایده، برعهده ثبت کننده ایده است بویژه مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، پست الکترونیکی و تلفن همراه که راه ارتباطی و اطلاع رسانی می باشند.

 جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید