دات نت نیوک
دانش آموختگان دوره کمک پرستاری برای استخدام در سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند
شنبه، 20 خرداد 1391 - 14:10
معاون فنی سازمان نظام پرستاری: دانش آموختگان دوره کمک پرستاری امروز برای استخدام در سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند معاون فنی سازمان نظام پرستاری اعلام کرد: دانش آموختگان دوره کمک پرستاری سازمان نظام پرستاری (کمک بهیاری) برای استفاده از ظرفیت استخدامی صندوق تأمین اجتماعی تا ساعت 24 ...
خدمات پرستاری به نام پزشکان ثبت می شود/وزارت بهداشت گوش شنوایی ندارد
دوشنبه، 24 خرداد 1395 - 13:56
نامه رئیس نظام پرستاری به معاون اول رئیس جمهوری؛خدمات پرستاری به نام پزشکان ثبت می شود/وزارت بهداشت گوش شنوایی نداردرئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، نوشت: مسئولین وزارت بهداشت، گوش شنوایی برای شنیدن نظرات کارشناسان منتخب جامعه پرستاری ندارند.
مربیان هوشبری به سن بازنشستگی رسیده اند/آینده مبهم رشته هوشبری
یکشنبه، 27 تیر 1395 - 15:51
نامه سرگشاده دانشجویان رشته بیهوشی به معاون آموزش وزارت بهداشت؛مربیان هوشبری به سن بازنشستگی رسیده اند/آینده مبهم رشته هوشبریدانشجویان رشته بیهوشی در نامه ای به معاون آموزش وزارت بهداشت، بر ضرورت توجه به رشته هوشبری تاکید کردند.
دوره کمک پرستاری به شرط صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاران قابل قبول است
دوشنبه، 12 مرداد 1394 - 08:28
نقد و بررسی دوره یکساله کمک پرستاری(مخالف) دوره کمک پرستاری به شرط صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاران قابل قبول است منتخب جدید هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد می گوید: دوره کمک پرستاری در صورتی قابل قبول است که طرح صدور گواهی صلاحیت حرفه ای پرستاران از سوی سازمان نظام پرستاری اجرا شود و باید نگرانی پ...
دانشگاه علوم پزشکی تهران کمک بهیار استخدام می کند
یکشنبه، 16 مهر 1391 - 08:37
دانشگاه علوم پزشکی تهران کمک بهیار استخدام می کند مدیر آموزش فنی و مهارتی سازمان نظام پرستاری از استخدام 300 کمک بهیار توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد.