7 دی 1399

انتشار کتاب "راهنمای پرستاری پیشرفته "

انتشار کتاب "راهنمای پرستاری پیشرفته "

ترجمه کتاب Guidelines on Advanced Practice Nursingاز انتشارات سال 2020 شورای بین المللی پرستاران  به فارسی منتشر شد.

به گزارش معاونت فنی ،آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری به مناسبت بزرگداشت مقام پرستار در سال 1399 ترجمه کتاب Guidelines on Advanced Practice Nursing   از انتشارات سال 2020 شورای بین المللی پرستاران  به فارسی منتشر شد.

کتاب راهنمای پرستاری پیشرفته حاوی نکات مهم در مورد ویژگیهای نقشهای تخصصی و مستقل پرستاری است که در دنیا تحت عنوان  Nurse Practitioner پرستار متخصص و  Clinical Nurse Specialist پرستاری تخصصی بالینی  شناخته شده اند .در این کتاب با تاریخچه این عناوین در دنیا و مثالهائی از توسعه این نقش ها در کشورهای مختلف آشنا میشوید. هچنین مباحث حیطه عملکرد  و شرح وظایف این نقشهای پیشرفته پرستاری بر اساس آخرین شواهد و استانداردهای بین المللی در این کتاب آورده شده است . 

 

 

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته