15 دی 1399

دکتر میرزابیگی:

به زودی دستاوردهای خوبی برای پرستاران شرکتی و پرستاران سایر دستگاهها داریم

به زودی دستاوردهای خوبی برای پرستاران شرکتی و پرستاران سایر دستگاهها داریم

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: موضوع  فوق العاده ویژه و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی  به طور جدی در دستور کار سازمان نظام پرستاری است و این روزها با جلسات مکرر با حوزه های مربوطه در مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه به طور قاطع تا حصول نتیجه ؛ این مطالبه را از دستگاههای مسئول پیگیری می کنیم و به زودی خبرهای خوشی برای نیروهای شرکتی داریم.

دکتر محمد میرزابیگی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پرستاری افزود: مطالبات مختلف جامعه پرستاری همچنان از طریق سازمان های مسئول دنبال می شود،  وپرستاران دیدند که؛ فصل دهم قانون خدمات کشوری، استخدام‌ ها، پرداخت فوق العاده ویژه پرستاران و نیروهای بالینی نظام سلامت با پیگیری های مداوم به نتیجه رسید و اکنون  فوق العاده ویژه و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی  و همچنین مطالبات  پرستاران شاغل درسایر بخشها مثل تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ، بخش غیر دولتی و...از جمله اولویت های مهم پیگیری های این سازمان است.

وی با تاکید بر پیگیری های مطالبات نیروهای شرکتی و پرستاران سایر دستگاهها در جلسات کاری نظام پرستاری با مسئولان اجرایی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری خیلی قوی و محکم  تغییر وضعیت نیروهای شرکتی گروه پرستاری  و فوق العاده ویژه  آنها را دنبال می کند و جلسات مکرر و مداومی برای رسیدگی به  مطالبات این نیروها و تغییر وضعیت آنان در جریان است و تا به نتیجه نهایی نرسیم این موضوع مهم را رها نمی کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: نیروهای پرستار شرکتی  و پرستاران سایر دستگاهها مطمئن باشند، مطالبات آنها  همانند پرستاران بخش دولتی که محقق شد ؛ ان شاءالله به زودی  به نتیجه می‌رسد و سازمان نظام پرستاری بدون حاشیه، بی سر و صدا و بدون تبلیغات غیر ضرور؛در جلسات کاری منظم  هم این موارد و هم سایر مطالبات  پرستاران عزیز مثل تعرفه گذاری واستفاده از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور را از طریق مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و مجلس شورای اسلامی پیگیری می کند.

وی تاکید کرد:  پرستاران عزیز درهمه جا ازجمله نیروهای شرکتی گروه پرستاری  و پرستاران سایر دستگاهها منتظر خبرهای خوش در آینده نزدیک باشند و خدای نخواسته تحت تاثیر جریان های سوء استفاده گر و فضاسازی های رسانه های معاند کشور قرار نگیرند و راه خود را از آنان جدا کنند و مطمئن باشند حق و حقوق آنان از مجاری قانونی تا حصول  نتیجه نهایی پیگیری می شود و در این مسیر صریح و بی تعارف هستیم.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته