11 اسفند 1399

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری: 

جان باختن هر پرستار به علت کرونا خانواده و همکاران او را عزادار و افسرده می کند

جان باختن هر پرستار به علت کرونا خانواده و همکاران او را عزادار و افسرده می کند

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: شهادت و جان باختن هر پرستار به علت کرونا، نه نتها خانواده ای را عزادار و دچار مشکلات متعدد مادی و معنوی می کند، همکاران او را نیز دچرا بحران های روحی و افسردگی می کند، مسئولان باید با تسریع در رسیدگی به پرونده این شهدا کمی از فشار روحی آنان کم کنند.

عادل علی نشان در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: بحران کرونا سبب حماسه و ایستادگی پرستاران در راه سلامت عموم جامعه شد اما واقعیت تلخی بود که باعث شد بسیاری از پرستاران به شهادت برسند. 

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خصوص شهادت پرستاران گفت: زمانی که یکی از پرستاران به دلیل کرونا فوت می کند دیگر همکاران او تا چند روز دچار بحران روحی و افسردگی می شوند، خانواده این عزیزان نیز دچار همین مشکل می شوند بنابراین از مسئولان در خواست داریم برای التیام و جبران از دست دادن این عزیزان با در نظر گرفتن امتیازاتی که در شأن آنها باشد، سریعتر اقدام کنند تا کمی از فشار روحی خانواده این عزیزان کاسته شود.

علی نشان ادامه داد: پرستارانی که در خط مقدم دفاع از سلامت کشور هستند؛ انتظاراتی از مسئولین دارند و شایسته است مسئولین به مطالبات این عزیزان چه از نظر حفاظت از سلامت خود پرستار ،لباس ایمنی مناسب، ماسک مناسب، تغذیه و چه از نظر مالی تامین شوند.
وی افزود: عدم توجه به مطالبات پرستاران و خانواده آنها سبب شده است، بیشتر از یک سوم پرستاران به علت مشکلات مالی مجبور به کشیکهای سنگین دو تا  سه روزه باشند.

کشیکهای طولانی موجب تضعیف سیستم ایمنی و پایین آمدن کارایی فرد می شود. امید است با اندیشیدن تدابیر درست از سوی مسئولان شاهد افزایش امید در پرستاران باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اپیدمی کووید19 زندگی همه مردم را در ایران همه جهان تغییر داده است امیدواریم با مشارکت مردم و کادر درمانی کشور هر چه زودتر شاهد ریشه کنی این بیماری در کشور باشیم.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته