29 آذر 1399

یادداشت؛

جای خالی اجرای قوانین کارا برای پرستاران

جای خالی اجرای قوانین کارا برای پرستاران

قانون ارتقای بهره‌وری و قانون تعرفه‌گذاری دو قانون موثر در ارتقای وضعیت پرستاران است، اما تاکنون به‌رغم تلاش‌های مجلس اقدامی در راستای اجرای این قوانین از سوی تصمیم‌گیرندگان بهداشت و درمان کشور لحاظ نشده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از برنا؛ روز پرستار را پیشاپیش خدمت همکاران و مردم تبریک عرض می‌کنم، امیدوارم واکسن کرونا کشف شود و مردم بیش از پیش به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بپردازند.
مشکلات پرستاران به امسال، سال گذشته و شیوع کرونا مربوط نیست. چندین سال است که به دغدغه‌های این قشر بها داده نمی‌شود.

قانون ارتقای بهره‌وری نیاز پرستاران امروز
قانون ارتقای بهره‌وری توسط مجلس به تصویب رسیده است. هرچند به شکل کامل اجرایی نمی‌شود و این قانون فقط در برخی از بیمارستان‌های دولتی به اجرا در می آید.می‌شود که البته مزیت‌‎های متعدد از جمله کاهش ساعات کاری پرستاران را به دنبال دارد. این روزها پرستاران با شیفت‌های کاری سنگین و طولانی مواجه هستند. در روزهای کرونایی پوشش ماسک‌ و گان  خستگی را برای بخش درمان کشور  دوچندان کرده است.

چرا سختی کار پرستاران در بازنشستگی لحاظ نمی‌شود؟
سختی کاری که توسط مجلس برای رشته پرستاری تصویب شده چندان اجرایی نمی‌شود. بازنشستگی پرستاران باید 20 ساله باشد، یعنی به ازای هر سال سابقه کار ضریب یک و نیم محسوب شود. بر اساس قانون باید پرستار با 20 سال سابقه کار بازنشسته شود. هرچند این مقوله چندان رعایت نمی‌شود و پرستار با 20 سال سابقه بر اساس 20 روز کاری بازنشسته می‌شود. این مقوله برای بازنشسته‌های پرستاری چندان مناسب نیست و این قشر مجبور به خدمت 30 ساله هستند.

پرستاران بی‌بهره از قانون تعرفه‌گذاری
 هر ساله در روز پرستار قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مطرح می‌شود، اما گوش شنوا برای بها به این قانون وجود ندارد. در سال 86 تصویب و هنوز اجرایی نشده است. این قانون باعث می‌شود تا خدمات  در بیمارستان‌ها به نام پرستاران ثبت شود. برای مثال وقتی یک پرستار به خدمات مربوط به دیالیز می‌پردازد به نام و مهر خودش ثبت و کارانه  هم دریافت کند. با اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری بیمه هم هزینه کمتری را تقبل می‌کند. هزینه تمام شده برای بیمار نیز کاهش پیدا می کند. اجرای این قانون رضایت مردم، پرستار، سازمان‌های بیمه گر و ... را به دنبال دارد. نماینده‌های مجلس باید وزارت بهداشت را در زمینه اجرای این قانون مجاب کند.

نسبت پرستاران به تخت‌های بیمارستانی مناسب نیست
تعداد پرستار نسبت به تخت‌های بیمار در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی اندک است. در کشور ما پرستار به جای خدمات‌رسانی به دو بیمار باید در لحظه به 6 بیمار خدمات‌رسانی کند. در برخی از شیفت‌ها هم تعداد بیماران افزایش پیدا می کند.
وقتی تعداد بیماران به ازای هر پرستار افزایش می‌یابد، طبیعتا کیفیت مراقبت کاهش یافته و خدمات پرستاری تنزل پیدا می کند.
این مقوله نارضایتی‌های متعدد به دنبال دارد. در این شرایط با افزایش استخدام پرستار خطای انسانی هم کاهش می‌یابد.

اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری از اهمیت برخوردار است. این قانون تصویب شده و در صورت اجرا دریافتی پرستار افزایش داشته تا با فراغ بال  به خدمات‌رسانی به بیماران بپردازند.
نادر کاظمی؛ پرستار

منبع: برنا

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته