5 اسفند 1399

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

قانون شبه ایثارگری برای پرستاران آسیب دیده در کرونا اعمال شود

قانون شبه ایثارگری برای پرستاران آسیب دیده در کرونا اعمال شود

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: نیاز است برای پرستارانی که دچار عوارض بعد از بیماری کرونا می شوند؛ قانون شبه ایثارگری اعمال شود زیرا آنان در راه دفاع از سلامت جامعه و مردم دچار این بیماری و عوارض آن شده اند.

علیرضا سعادت جو در گفت و گو با خبرنگار نظام پرستاری افزود: متاسفانه برای پرستارانی که در بخش های کرونا مشغول به فعالیت هستند، امتیازی در نظر گرفته نشده است؛ این در حالی است که پرستاران به دلیل کار زیاد و شیفت های طولانی مدت دچار خستگی و افسردگی شده اند و شایسته است برای این عزیزان امتیازی در نظر گرفته شود تا انگیزه ای برای آنها ایجاد شود.

سعادت جو در خصوص لباس حفاظتی پرستاران افزود: از نظر حفاظتی برای پرستاران که در بخش های کرونایی مشغول به کار هستند لباس مناسبی تهیه نشده است. استفاده از گان های یکسره، نه تنها از تماس با ویروس جلوگیری نمی کند بلکه سختی هایی از نظرایجاد گرما و... برای پرستاران ایجاد کرده است.

وی گفت: یکی از موارد خیلی مهم برای حفاظت پرستاران بازنشستگی پیش از موعد است، آنان به دلیل شرایط کاری که دارند دچار ناراحتی روحی و فرسودگی می شوند و برای حفظ سلامت آنان لازم است پیش از موعد بازنشسته شوند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: مسئله دیگری که برای حفاظت پرستاران ضروری است. موضوع استخدام نیروی انسانی است. در حال حاضر ضریب پرستار به تخت بسیار پایین است و هر یک پرستار مجبور است از چندین بیمار مراقبت کند. این کمبود نیروی انسانی باعث آسیب زیادی در گروه پرستاری می شود.

وی در خصوص سختی شغل پرستاری بیان کرد: شغل پرستاری به دلیل اینکه با بیماران و ویروس های جدید به طور مستقیم ارتباط دارد؛ باید جزو مشاغل سخت و زیان آور حساب شود و قوانین مربوط به این شغل برای آنان در نظر گرفته شود.
سعادت جو خاطر نشان کرد: خانواده پرستاران به حمایت روحی و روانی نیاز دارند شایسته است، مسئولان به اجرای قوانین شهادت و ایثارگری برای پرستاران شهید خدمت توجه داشته باشند تا مرهمی بر درد و غمهای خانواده این شهیدان خدمت باشد.

 

خبرنگار:مهدیه اسلامی کلانتری

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته