29 آذر 1399

همکاری سازمان نظام پرستاری و شهرداری تهران

همکاری سازمان نظام پرستاری و شهرداری تهران

بنر و بیلبورد های  تقدیر از مقام پرستاران توسط شهرداری تهران با همکاری سازمان نظام پرستاری، به مناسبت روز پرستار  در سطح شهر تهران نصب شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری؛ شهر داری تهران با همکاری سازمان نظام پرستاری  در جهت تقدیر از پرستاران اقدام به نصب بنر و بیلبورد هایی با مضامین تلاش و ایثار پرستاران در سطح شهر تهران نصب کرده است .

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته