27 آبان 1399

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور:

کرونا؛ کمبود نیروی پرستاری را تشدید کرد

کرونا؛ کمبود نیروی پرستاری را تشدید کرد

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: یکی از مهم ترین چالش های پرستاری کمبود نیرو می باشد و با ورود بحران کرونا این کمبود نیرو در حوزه پرستاری تشدید شد، زیرا که برخی از پرستاران دچار بیماری شده و از گردونه خدمات دور هستند و تعدادی از پرستاران روبه خستگی و فرسودگی میباشند؛ جذب نیرو در این بحرانی که اکثر پرستاران رو به خستگی هستند میتواند کیفیت مراقبت ها را افزایش دهد و از فرسودگی پرستاران جلوگیری کند.

سید علیرضا سعادتجو در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری گفت: سازمان نظام پرستاری در دوره پنجم تلاش ها و پیگیری هایی خوبی داشته است و به عنوان یک تکیه گاه برای پرستاران شناخته شده و نیاز است در خصوص اجرای مطالبات همکاران نیز دولت و مسئولین در روند پیگیری مطالبات پرستاران و سازمان نظام پرستاری سرعت عمل کافی را داشته باشند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خصوص مشکلات پرستاران بیان کرد: یکی از مهم ترین چالش های پرستاری کمبود نیرو می باشد و با ورود بحران کرونا این کمبود نیرو در حوزه پرستاری تشدید شد، زیرا که برخی از پرستاران دچار بیماری شده و از گردونه خدمات دور هستند و تعدادی از پرستاران روبه خستگی و فرسودگی میباشند؛ جذب نیرو در این بحرانی که اکثر پرستاران رو به خستگی هستند میتواند کیفیت مراقبت ها را افزایش دهد و از فرسودگی پرستاران جلوگیری کند.


سعادت جو افزود: شغل پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور میباشد و علاوه بر حجم بالای کار و شیفت های طولانی مدت، دارای سختی های روحی و روانی برای پرستاران میباشد، زیرا این عزیزان از نزدیک شاهد از دست دادن و رنج بیماران شان هستند و نیاز است پرستاران بتوانند از مزایای سختی کار خود بهره مند شوند، تا در آینده با فرسودگی پرستاران روبه نباشیم.


وی با تاکید بر اینکه مردم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی یاریگر پرستاران باشند گفت: پرستاران از شروع بحران کرونا ایثار گونه وارد عرصه شدند و از تلاش و از جان گذشتگی چیزی کم نگذاشته اند، بنابراین از مردم در خواست داریم با جدیت پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، تا هم خودشان دچار بیماری نشوند و هم مراقب سلامت پرستاران عزیزمان باشند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

آخرین اخبار

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته