سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از آپارتمانهای خود ازطریق برگزاری مزایده عمومی درروزنامه کثیرالانتشاروسایت سازمان نظام پرستاری باشرایط ذیل اقدام نماید.

لذاازکلیه متقاضیان دعوت می­ شودازروزشنبه22/06/99 به سازمان نظام پرستاری به نشانی خ­ استادنجات ­اللهی، ک­ارشد،پ8 ویاسایتwww.ino.ir مراجعه نمايند.

مهلت ارائه پیشنهادات:از ساعت8صبح روز­شنبه22/06/99لغایت ساعت16 روزدوشنبه31/06/99

زمان بازگشایی پاکت­ها:ساعت11صبح روزسه­ شنبه01/07/99خواهد بود.

تلفن تماس:42949-021 داخلی 210-211  و 88935873-

1-مشخصات املاک سازمان

2-قیمت پایه

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده