8 دی 1400

اهمیت بیمه مسئولیت برای پرستاران

اهمیت بیمه مسئولیت برای پرستاران

کارشناس بیمه گفت: بیمه مسئولیت پرستاری و پیراپزشکی از جمله موضوعات مهم است. پرستاران و کادر درمان باید به ضرورت و اهمیت این بیمه نامه آگاهی کامل داشته باشند. تا در زمان خطرات ناشی از اشتباه فردی با داشتن بیمه مسئولیت امنیت خاطر برای آنان ایجاد شود. 

عباس نامنی کارشناس بیمه در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: بیمه مسئولیت پرستاران خسارتهای ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان (مشاغل فوق) را در قبال بیماران و مراجعان به علت قصور، خطا یا اشتباه در اجرای وظایف حرفه ای که منجر به صدمات جسمی، روانی یا فوت شود، تحت پوشش قرار می دهد. 

وی ادامه داد: به عبارت دیگر بیمه مسئولیت پرستاران و پیراپزشکان غرامت ناشی از فوت و نقص عضو زیان دیده و هزینه پزشکی که بر اساس رأی مراجع قانونی، مسئولیت آنان احراز شود تحت پوشش قرار می گیرد.

این کارشناس بیمه گفت: خرید بیمه نامه مسئولیت پرستاران و پیراپزشکان هیچگونه الزام قانونی ندارد. اما با توجه به حساسیت موضوع و الزام برخی مراکز برای جذب پرستاران، خرید این بیمه نامه منطقی به نظر می رسد. تعداد کمی از کادر درمان هستند که با مزایای بیمه مسئولیت آشنایی دارند و نیاز است از اهمیت این بیمه نامه مطلع بشوند. 

نامنی افزود: هر نوع بیمه نامه که در یک زمینه مشخص مطرح و ثبت می شود دارای ضوابط و بند‌های خاصی است. این ضوابط و بندهها می‌تواند در نرخ بیمه تاثیرگذار باشد. بر این اساس حق بیمه مسئولیت پرستاران و پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص متفاوت است‌. 

این کارشناس بیمه اضافه کرد: در این راستا با توجه بر اینکه حرفه پرستاری و پزشکی مستقیماً با جان مردم و سرو کار دارد از پرخطرترین مشاغل هستند زیرا علاوه بر فشار کاری، استرس روحی و روانی زیادی که به این نیروها تحمیل می شود. خطرات ناشی از اشتباه فردی ممکن است عواقب جبران‌ناپذیر را منجر شود بنابراین بیمه مسئولیت می‌تواند عامل مهمی در افزایش امنیت خاطر و جبران خسارات برای کادر درمان داشته باشد. 

نامنی درباره مزایای بیمه عمر گفت: بیمه عمر زیرمجموعه بیمه اشخاص محسوب می‌شود. این بیمه، نوعی سرمایه گذاری بلندمدت با مزایای مناسب، پشتیبان مالی برای خانواده و همه افراد است. پرستاران و پیراپزشکان نیز می توانند از خدمات این بیمه برای آرامش و آسودگی خیال خود استفاده کنند. 

وی ادامه داد: یکی از بهترین مزایای بیمه عمر، امکان انتخابب گزینه‌های مختلف بر اساس میزان بودجه افراد است. برخی افراد در متن قرارداد خود، تمام پوشش‌هایی که شرکت بیمه برای فرد بیمه‌شده تضمین کرده است را می‌پذیرند. آن‌ها به همان نسبت حق بیمه بیشتری به صورت ماهانه، شش‌ماهه یا سالانه بابت بیمه می‌پردازند. برخی افراد نیز قرارداد محدودتری را با شرکت بیمه تنظیم می‌کنند. 

کارشناس بیمه گفت: میزان سود مشارکت در هر شرکت بیمه، متفاوت است و هر شرکت ساله بر اساس سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد، بیمه‌گذاران خود را در این سود سهیم می‌کند.

نامنی تصریح کرد: بیمه عمر بیشتر با هدف سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود و علاوه بر پوشش‌های متنوعی که دارد، این نوع از بیمه عمر هم در صورت فوت و هم در صورت حیات بیمه‌گزار تا پایان قرارداد، مزایایی برای افراد و خانواده فرد بیمه شده دارد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته