25 دی 1400

عضو شورای عالی نظام پرستاری: 

سهم پرستاران در سرانه خدمات سلامت مشخص می شود

سهم پرستاران در سرانه خدمات سلامت مشخص می شود

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: مهمترین دستاورد اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اقتدار این حرفه و برخورداری از هویت مستقل است و با اجرای این قانون سهم پرستارا در سرانه خدمات سلامت مشخص می وشد.

اعظم فخری محمودی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در حقیقت ارزش گذاری مراقبت‌های پرستاری و هویت حرفه‌ای پرستاران است. در این قانون سهم پرستاردر سرانه خدمات تشخیصی‌، درمانی مشخص می‌شود، همچنین مراقبتهای پرستاری در صورت حساب بیمه‌ها و بیمارستانها لحاظ و محاسبه می شود.

 وی ادامه داد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در افزایش میزان درآمد پرستاران تاثیر مهمی دارد، فعالیت پرستاران در پرونده‌های بستری، خدمات سرپایی و خدمات جامعه‌نگر موجب ارزش گذاری و اعتلای هویت حرفه‌ای شغل آنان خواهد شد.

محمودی درباره عملکرد سازمان نظام پرستاری در دوره پنجم افزود: عملکرد سازمان نظام پرستاری در دوره ی پنجم‌، عملکردی هوشمندانه، قاطع  ونتیجه بخش بوده و دستاورد‌هایی مانند‌؛ فوق‌العاده ویژه‌، افزایش حقوق پرستار با اجرای فصل دهم خدمات کشوری،افزایش ظرفیت استخدامها و اجرای قانون تعرفه گذاری مسائل و مطالباتی است که سالها پرستاران به دنبال آن بودند و نباید این دستاوردها را کوچک بشماریم.
 
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: با این حال با اجرای این دستاوردها، محدود نمی شود و بقیه مطالبات هم پیگیری می شود. پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای پرستار شرکتی و 89 روزه، استخدام نیروهای طرحی، برقراری فوق العاده خاص و جذب پرستاران از مطالبات مهمی است که مسئولان سازمان نظام پرستاری به طور شبانه روزی در حال پیگیری آن هستند. 

محمودی گفت: با توجه به تلاش‌های همکاران پرستار طی دوسال کرونا لازم است، بسیاری از نیروهای 89 روزه، طرحی و شرکتی هنوز احساس امنیت شغلی نمی کنند و مدام با استرس و نگرانی در محیط کار حاضر می شوند و لازم است این مسئله مهم حل شود.

وی تصریح کرد: کرونا هنوز تمام نشده است و همه مردم باید همچنان مراقبت های بهداشتی را انجام  دهند، سه نوبت واکسن را حتما بزنند و اجازه ندهند با بی مبالاتی دوباره شاهد افزایش موارد ابتلا، پر شدن، بیمارستانها و افزایش موارد مرگ کرونا در کشور باشیم.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته