13 شهریور 1400

فراخوان سازمان نظام پرستاری برای تدوین کتاب مرجع روش های سنجش مراقبتی

فراخوان سازمان نظام پرستاری برای تدوین کتاب مرجع روش های سنجش مراقبتی

معاونت فنی، آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری برای تدوین کتاب مرجع ابزارهای اندازه گیری و روشهای سنجش مراقبتی و مدیریتی پرستاری فراخوان داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، با توجه به نیاز روز افزون جامعه علمی و مدیران پرستاری به استفاده از روشهای استاندارد و تائید شده برای سنجش حیطه های مختلف عملکرد در حوزه مراقبت و مدیریت پرستاری و همچنین انجام تحقیقات وسیع در این زمینه توسط پژوهشگران و دانشجویان پرستاری ، معاونت فنی و آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری در راستای ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری و افزایش رضایت مردمی و استفاده بهینه از نتایج تحقیقات نسبت به تدوین مرجع ابزارهای اندازه گیری و روشهای سنجش مراقبتی و مدیریتی پرستاری اقدام می کند.

تدوین این کتاب زیر نظر دو نفر از اساتید برجسته پرستاری در این حوزه دکتر عباس عبادی، استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و دکتر آرمین زارعیان استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام می شود.

همه آثار رسیده در این فراخوان پس از ارزیابی توسط جمعی از اساتید در یک مجموعه به صورت کتاب و همچنین با فرمت دیجیتال با حفظ حقوق مادی و  معنوی نویسندگان منتشر می شود و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت و این کتاب به صورت سالیانه به روز می شود.

بر این اساس از همه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان پرستاری دعوت می شود تا آثار خود را در این زمینه حداکثر تا پایان مهر از طریق لینک www.ino1.ir/tools برای سازمان نظام پرستاری ارسال نمایند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته