22 دی 1400

رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

فوق العاده خاص و تغییر وضعیت نیروهای پرستار تا حصول نتیجه پیگیری می شود

فوق العاده خاص و تغییر وضعیت نیروهای پرستار تا حصول نتیجه پیگیری می شود

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد: موضوع فوق العاده خاص و تغییر وضعیت نیروهای پرستار شرکتی و قراردادی تا حصول نتیجه پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر محمد میرزابیگی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پیگیری مطالبات پرستاران با قوت ادامه دارد و در 48 ساعت گذشته سومین جلسه با معاون اجرايی رئيس جمهوری ( پریروز ) براي پيگيري تحقق مطالباتی چون فوق العاده خاص و تغيير وضعيت برگزار شد.

وی تاکید کرد: همان گونه که بارها اعلام کرده ایم موضوع فوق العاده خاص و تغيير وضعيت تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: برگزاری جلسه با معاون حقوقی رئيس جمهور (دیروز) در رابطه با برخی اختيارات كمرنگ شده سازمان نظام پرستاری نیز برگزار شد و در نتيجه، به زودی شاهد اتفاقات مباركی در حوزه اختيارات و وظايف سازمان نظام پرستاری و هيئت مديره ها خواهيد بود.

دکتر میرزابیگی ادامه داد:  برگزاری جلسه هماهنگی با معاون پرستاری و مدیران کل معاونت پرستاری (دیروز) در رابطه با صلاحیت حرفه ای، آموزش های مهارتی و نیز برگزار شد.

وی گفت: بیست و ششمین جلسه کاری با دبیرخانه شورای عالی بیمه ( سه شنبه) برای اجرای قانون تعرفه گذاری مانند فراهم کردن شرایط  HISها ، صورت حسابهای بیمارستانی، صورت حسابهای بیمه ها، ارزش نسبی خدمات پرستاری در سال جاری و سال آینده (مانند سایر گروه های پروانه دار ) و نیز برگزار شد که در این زمینه و سایر مباحث، در برنامه زنده پیش (لایو) ایسنتاگرام و جلسات حضوری مفصل توضیح داده خواهد شد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته