17 شهریور 1400

رئیس شورای عالی نظام پرستاری:

پرستاران باید از مزایای مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند

پرستاران باید از مزایای مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند

رئیس شورای عالی نظام پرستاری اقدامات این سازمان برای رفع موانع قانونی اعمال مزایای مشاغل سخت و زیان آور پرستاران، توسعه خدمات جامعه نگر پرستاری در قانون برنامه هفتم و استانداردسازی تعداد نیروی پرستار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر شمس الدین شمس با اعلام مصوبات یازدهمین اجلاس شورای عالی نظام پرستاری گفت: یکی از مهمترین بحث ها و دستورات این جلسه بررسی پیشنهاد احکام و سیاست های مراقبت های پرستاری در برنامه هفتم توسعه است. این برنامه امسال در هیئت دولت تدوین می شود. سازمان نظام پرستاری نیز در راستای وظایف خود پیشنهادهایی را در سه محور برای تصویب در این برنامه در عرصه نظام سلامت و مسئولیت های نظام پرستاری ارائه می کند.

وی ادامه داد: اولین پیشنهاد با رویکرد مردم و با تاکید بر توسعه خدمات پرستاری جامعه نگر است. پرستاران در همه سطوح نظام سلامت جایگاه و مسئولیت دارند و باید به این سمت برویم که پرستاران در همه این عرصه ها حضور داشته باشند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: بحث دوم تامین نیروی انسانی پرستاری است. اینکه استاندارد نیروی پرستاری و اصلاح تشکیلات و چارت های پرستاری و بکارگیری نیروی انسانی پرستاری در برنامه توسعه هفتم اجرا شود. امیدواریم این موضوع بسیار مهم به تصویب برسد. چون هنوز مصوبه قانونی در این زمینه نداریم.

دکتر شمس افزود: سومین موضوعی که در جلسه امروز شورای عالی نظام پرستاری برای گنجاندن در برنامه توسعه هفتم مصوب شد، اصلاح نظام پرداخت است که یکی از خواسته های مهم تمام نیروهای نظام سلامت به خصوص پرستاران است که بزرگترین گروه در بین نیروهای بهداشتی و درمانی کشور هستند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: بحث دیگری که امروز در جلسه شورای عالی نظام پرستاری مطرح شد، موضوع سخت و زیان آور شمرده شدن شغل پرستاری است که البته قانون آن مصوب شده است ولی چون قوانین متعددی در این زمینه داریم، هنوز پرستاران از مزایای این قانون برخوردار نشده اند. در واقع به علت تعدد قوانین در سازمانهای مختلف به خصوص سازمان تامین اجتماعی در زمینه به اشکال مختلف با پرستاران برخورد می شود و آرای مختلف و متضادی در این زمینه در مورد بازنشستگی پرستاران در دیوان عدالت اداری داریم.

مزایای مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران
دکتر شمس گفت: شغل پرستاری در قانون ارتقای بهره وری به عنوان شغل سخت و زیان آور مشخص شده است، بر اساس این قانون مزایایی برای افرادی که در شغل پرستاری فعالیت می کنند، تعیین شده است اما در این مورد قوانین متعدد دیگری نیز وجود دارد. در قانون کار، قانون استخدام کشوری و قانون تامین اجتماعی هر کدام به شکلی با این موضوع برخورد شده است.

وی ادامه داد: تا یکسال و نیم گذشته در این زمینه مشکل نداشتیم و پرستاران خانم با 20 سابقه و 30 روز مستمری، بازنشسته می شدند و مبلغ اضافه ای پرداخت نمی کردند اما تعدد قوانین در مورد سخت و زیان آور بودن شغلی پرستاری به خصوص در سازمان تامین اجتماعی باعث شد از یکسال و نیم پیش این سازمان اعلام کند پرستاران برای برخورداری از مزایای بازنشستگی زودهنگام در این قوانین باید بابت 5 یا 10 سالی که زودتر بازنشسته می شوند، مبلغی را پرداخت کنند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: این رفتار سازمان تامین اجتماعی مورد اعتراض سازمان نظام پرستاری است و با توجه به آرای متفاوتی که قضات دیوان عدالت اداری در این زمینه می دهند مشکلاتی برای پرستاران ایجاد شده است. سازمان نظام پرستاری برای حل این مشکل تلاش می کند اما برای حل ریشه ای این مساله به خصوص برای پرستاران بیمه تامین اجتماعی قرار شد، ماده واحده ای به مجلس پیشنهاد شود و با رایزنی هایی که با مجلس در هفته های آینده خواهیم داشت امیدواریم تصویب شود و به صورت اساسی این مشکل حل شود.

وی افزود: در این زمینه با رایزنی که با ریاست دیوان عدالت اداری و قضات این دیوان داشته ایم، قرار شد برای وحدت رویه در این زمینه قانون مشخصی داشته باشیم. بر این اساس با تصویب شورای عالی نظام پرستاری قرار شد، ماده واحده ای با همکاری مجلس پیگیری و تصویب شود تا تکلیف بازنشستگی پرستاران بیمه تامین اجتماعی، استخدام کشوری، نیروهای مسلح و بخش خصوصی مشخص شود.

دکتر شمس گفت: ثبت پرستاران اتباع خارجی در سازمان نظام پرستاری مصوبه دیگر شورای عالی نظام پرستاری است که در کمیسیون حقوقی شورای عالی نظام پرستاری بررسی شده و امروز به تصویب رسید. موضوع دیگری که در جلسه امروز شورای عالی نظام پرستاری مطرح شد، موضوع ثبت امضای الکترونیک پرستاران در سازمان نظام پرستاری به عنوان شرط عضویت در این سازمان بود که مورد تایید اعضای شورای عالی قرار نگرفت و تصویب نشد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: موضوع دیگری که امروز در شورای عالی نظام پرستاری، تصویب شد شرط احراز پست نائب رئیسی هیئت مدیره های نظام پرستاری بود که قرار شد با اصلاحی که در آیین نامه هیئت مدیره های نظام صورت می گیرد، این موضوع تعیین تکلیف شود. این موضوع در کمیسیون حقوقی شورای عالی نظام پرستاری بررسی و پس از بررسی های کارشناسی در این زمینه تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به پیشنهادهای نظام پرستاری به ستاد ملی کرونا گفت: امیدواریم این پیشنهادها از جمله پرداخت فوق العاده خاص به پرستاران که در کمیته های ستاد ملی کرونا تصویب شده، مصوب و اجرا شود. بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، موضوع بخشودگی مالیاتی برای پرستاران فعال در بخش های کرونایی تا زمان شیوع کووید19 نیز از دیگر پیشنهادهایی است که برای تصویب نهایی به ستاد ملی کرونا رفته است.

دکتر شمس افزود: سومین پیشنهاد، بحث مزایای شبه ایثارگری برای پرستاران فعال در مراقبت از بیماران کروناست. این پیشنهاد نیز برای تصویب نهایی به ستاد ملی کرونا رفته است تا پرستارانی که در این بحران دچار آسیب می شوند از مزایای شبه ایثارگری برخوردار شوند. این پیشنهاد علاوه بر ستاد ملی کرونا که مصوبات آن حکم قانون را دارد همزمان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پیگیری می شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: چهارمین موضوعی که برای تصویب به ستاد ملی کرونا رفته است، تعیین وضعیت و استخدام پیمانی یا رسمی پرستاران طرحی، شرکتی، 89 روزه و قراردادی است و امیدواریم با تصویب ستاد ملی کرونا این موضوع نیز برای پرستاران عملیاتی شود.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته