دات نت نیوک

شورای عالی سازمان نظام پرستاری مشتکل از 30 عضو؛ که 25 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل است. شوراي‌عالي داراي يك رئيس، دو نايب رئيس، يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاي شورا به رأي اكثريت نسبي براي مدت دوسال انتخاب مي‏شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ترکیب اعضای اصلی:هجده نفر كارشناس و بالاتر، پنج نفر بهيار، يك نفركاردان اتاق عمل و يك نفركاردان هوشبري كه با رأي اكثريت مجمع نمايندگان هيأت‌هاي مديره شهرستان‌ها انتخاب مي‏شوند.

يك نفر نماينده به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك نفر پرستار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به انتخاب ستاد فرماندهي كل قوا و نماينده‏اي به معرفي سازمان پزشكي قانوني كشور.

اعضاء علي‌البدل: شامل سه نفر پرستار، يك نفر بهيار و يك نفركاردان اتاق عمل يا هوشبري خواهند بود كه حائزين اكثريت آراء پس از اعضاء اصلي در رشته خود شده باشند.

جلسات شوراي‌عالي نظام پرستاری: حداقل هر دوماه يك‌بار تشكيل مي‏شود با حضور دو سوم اعضاي شورا رسمي است و تصميمات اخذ شده با اكثريت آراء معتبر و براي واحدهاي تابعه ذي‏ربط لازم الاجراء است.

 

کمیسیون های شورای عالی نظام پرستاری

کمیسیون مشورتی آموزش و پژوهش

کمیسیون قوانین و امور حقوقی

کمیسیون فرهنگی و رفاهی و اجتماعی

کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون پایش و ارزشیابی و بهبود کیفیت

کمیسیون مشورتی توسعه و تحول در پرستاری