دات نت نیوک
پنجشنبه، 26 تیر 1399
ثبت‌نام
Menu
7 مهر 1398

عضو نظام پرستاری چابهار عنوان کرد:

نظام پرستاری با ورود چهره های جدید پوست اندازی می‌کند

عضو نظام پرستاری چابهار با اشاره به این که دوره پنجم از یک نظر منحصربفرد خواهد بود و آنهم ظهور چهره‌های نوپا، جوان، پر انرژی، جسور و دلسوز از بطن دو جریان قبلی که با استراتژی تحکیم وحدت پرستاری و ارتقای جایگاه پرستاران با شعارهای وحدت آفرین و همبستگی صنفی وارد گود خواهند شد، گفت: آینده پرستاری با استفاده از تجارب پیشکسوتان، پتانسیل، توان و ظرفیت انرژتیک جوانان سو خواهد گرفت.

نظام پرستاری با ورود چهره های جدید پوست اندازی می‌کند

محمد امین بلوچزهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به این که اگر به فلسفه ی ذاتی سازمان های صنفی و تاریخچه آنها بنگریم متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت های ایجادی، همه ی آنها حداقل یک فصل مشترک ایجابی  دارند که به پایستگی و تعهد سازمانی در برابر تحریف و عدول جریان قدرت و فئودال های سازمانی متمرکز هستند، اظهار داشت: اگ به تاریخچه پرستاری نیز نظری گذرا داشته باشیم، با توجه به  شرایط و نیاز جامعه‌ و لزوم توسعه شغلی که بتواند گستره ی شمولیت نیازهای مراقبتی جامعه را در بر گیرد در گذرزمان دچار تحولات مثبتی بخصوص ارتقاء رسته ای با آموزش آکادمیک وایجاد گرایش های مختلف و مستفید از قوانین مترقی شده است.

وی با بیان این که بخش بزرگی از جامعه سلامت را پرستاران تشکیل می‌دهند و ارتباط پایایی با گروه های ارائه دهنده مستقیم خدمات سلامت از جمله پزشکان و کارشناسان مختلف  و اختصاصا گیرندگان خدمات سلامت( بیماران و سایر مددجویان) دارند، تاکید کرد: لزوم رعایت منشوراخلاقی ، شغلی  و حقوقی هر دو گروه ، متفکرین این حوزه را بر آن داشت تا با تأسیس یک سازمان مشورتی،  نظارتی و حمایتی در موازات سازمان اجرایی، دیده بانی برای جامعه پرستاری به معنی خاص و گیرندگان خدمات سلامت به معنی عام  ایجاد نمایند.

عضو نظام پرستاری چابهار با اعتقاد به این که در کشورما هم با توجه به تک بعدی و تک صدایی تولیت نظام سلامت  و سیاستگذاری های کلان این حوزه، پرستاران همیشه سنگ زیرین آسیاب بوده اند، که تاب آوری بالایی در تضییع حقوق خود کسب نموده اند تا جاییکه که شناخت حقوقی برخی از مطالبه گران زمان ، صداهایی برای عدالت خواهی و احقاق حقوق بلند کرد و منجر به اشباع سطح آگاهی و شناخت حقوقی گردید و دایره شعاع این مطالبه گری را به مرور زمان گسترده تر میکرد، تصریح کرد: اما با توجه به فضای تک صدایی نظام سلامت کشور،  فعالیت صنفی و تأسیس سازمان صنفی در وضعیت خفقانی بسر میبرد ولی تلاش و تقلا ها برای اهداف کلان و دارای آتیه با قدرت در قالب انجمن ها و موسسات ادامه داشت تا اینکه در نهایت درسال ۱۳۸۰_۱۳۸۳ بصورت یک سازمان صنفی رسمی بنام سازمان نظام پرستاری کشوربا وظایف، اهداف و اختیارات خاصی مشتمل بر بيست و هشت ماده و بيست تبصره بنیاد گذاشته شد.

وی ادامه داد: هر کدام از پیشکسوتان عرصه های پرستاری از اعضای هیأت علمی، بالینی و بازنشستگان برای اعتلای جایگاه حرفه ای پرستاری تلاش های وافری انجام داده اند، به گونه ای که سایر رشته های پیراپزشکی به داشتن ساختارهای نظام مند و صنفی پرستاری غبطه می‌خورند.

بلوچزهی با بیان این که تاکنون چهار دوره از عمر این سازمان  سپری شده است و به یک نوجوان ۱۶ ساله ای تبدیل شده است، گفت: افراد بسیاری برای پرستاری زحمات زیادی کشیده اند اما در این بین  دو شخصیت مهم و تأثیر گذار که از همان ابتدا تاکنون متحمل زحمات و خسارات زیادی شده اند و با وجود فراز و نشیب هایی در دولت های مختلف سازمان را حفظ کرده اند. آقایان شریفی مقدم و میرزابیگی هستند هر کدام از این دو شخصیت بزرگوار با دیدگاه ها واستراتژی های خاص خود در دوره هایی  تولیت این سازمان رو برعهده داشتند، که این تفاوت استراتژی منجر به ایجاد دو جریان مقتدر اما در تقایل هم در بدنه ی جامعه‌ پرستاری کشور گردیده است .

وی خاطر نشان کرد: جریانی که از سوی متولیان فعلی سازمان مظنون به همسویی مطلق با جریان اقتدار اجرایی سلامت بوده و متهم به فساد و رانت و لابی های منفعت طلبانه و گرایش به بهره برداری های اختصاصی، غارت اموال پرستاران، بله چشم قربان گوی محض جریان قدرت، و بدتر از همه تنزل جایگاه پرستاری آکادمیک و علمی و جایگزینی رده های از پرستاری غیر آکادمیک و یا پرستار بیمارستانی و بهیار یکساله بجای پرستار از سیاست های دوره تصدی گری این جریان بر سازمان بوده است و  به جریان هویت، رفاه و همدلی یا به جریان تعاملی معروف است  که بیشترین عمر مدیریت سازمان و معاونت پرستاری را  برعهده داشته است و همچنین دارای رسانه و ارتباط مطبوعاتی بوده و با پروپاگاندا، تطمیع و تهدید در پی کسب کرسی های شورای عالی و ریاست سازمان دوره پنجم می باشد.

عضو نظام پرستاری چابهار با اشاره به این که از یک سو با جریانی روبرو هستیم که معتقد است  ذره ای از  ارزشهای پرستاری و صنفی در مقابل زیاده خواهی های جریان قدرت و یا پرستاران سازشی کوتاه نیامده است و هرچند با کارشکنی های متعددی از سوی جریان قدرت و پرستاران وابسته به قدرت در دوران تولیت بر سازمان مواجه بوده است، اما بعنوان سدی در مقابل تخریب های هدف دار ، برنامه‌ها و سیاست‌های آنها برای تنزل جایگاه پرستاری عمل کرده است، افزود: قاطبه ی بدنه ی پرستاری پیرو این جریان و تفکر می باشد، همچنین مدعی است که بر خلاف جریان رقیب،  منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح داده و با هزینه های زیادی بیرق پرستاری را برافراشته است.اما از سوی جریان رقیب به انفعال و فرصت سوزی و تقابل بین گروه های مختلف پزشکی و پرستاری و عدم عملکرد مثبت متهم می باشد.

وی با بیان این که با وجود این دو جریان رقابتی، اما امید است دوره پنجم از یک نظر منحصربفرد باشد و آنهم ظهور چهره‌های نوپا، جوان، پر انرژی، جسور و دلسوز از بطن دو جریان قبلی که با استراتژی تحکیم وحدت پرستاری و ارتقای جایگاه پرستاران با شعارهای وحدت آفرین و همبستگی صنفی وارد گود خواهند شد، اظهار داشت: استراتژیست های مطالبه گری که برای انتفاع پرستاری از مزایای صنفی و اجرایی بر مُرّ قانون ، تلاش برای سیاستگذاری و مشاوره های تقنینی برای پرستاری با استفاده از تجارب نخبگان و پیشکسوتان پرستاری را سرلوحه کار خود قرار خواهند داد. این جریان به عنوان حلقه اتصال عدالت‌خواهان و جریان موسوم به هویت رفاه و همدلی عمل خواهد کرد .

بلوچزهی با اعتقاد به این که کثرت جامعه آماری ظرفیت های بی بدیلی برای جامعه پرستاری ایجاد کرده و وزنه صنفی، اجرایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  پرستاری را ثقیل نموده است، تصریح کرد: برای استفاده از این پتانسیل باید همگرایی، وحدت، انسجام و اشتراکات را تقویت کرد و با رهنمود های وحدت آفرین و استفاده از توان دیالکتیک بجای تقابل و تخریب، برای اعتلای حرفه ای گام بر داشت، چرا که تفکر جمعی پرستاری یا پرستاران توده از این تقابل و تخریب های خودی خسته و ملول گشته است.

وی افرود: پیش‌بینی می‌شود هر دو جریان با تعدیل در استراتژی های خود با ورود جوانان راه را برای همگرایی وپوست اندازی در شالوده خود هموار خواهند کرد. هرچند گذشته چراغ راه آینده است، اما در برخی موارد اصرار بر گذشته به بیراهه رفتن است. از گذشته ها باید درس گرفت و آینده را ساخت. آینده پرستاری با استفاده از تجارب پیشکسوتان، پتانسیل، توان و ظرفیت انرژتیک جوانان سو خواهد گرفت.

 

 

Print
This is trial version.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap esperanza gomes actris porno colombiana harte lesbenpornos telugu short film sex videos video de sexe bokepalam xvideos
gebze escort
ankara escort
ankara escort
kusadasi escort
Ümraniye Evden Eve Nakliyat böcek ilaçlama erkek kol saati