دات نت نیوک

نمایندە مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی:

چه بر سر دانشگاه پیراپزشکی مهاباد آمدە است؟

چه بر سر دانشگاه پیراپزشکی مهاباد آمدە است؟
ارسال شده: شهریور 21, 1397
دسته ها: اخبارصنفی
نظرات: 0

روز یکشنبه ١٨ شهریورماه ٩٧ نمایندە مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، در حاشیە ورود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بە شهر مهاباد، وضعیت دانشگاه پیراپزشکی مهاباد را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، جلال محمودزادە گفت: طبق بخشنامە شورای عالی فرهنگی در سال 94، تنها شهرهای بالای ٥٠٠ هزار نفر جمعیت می‌توانند در راستای دریافت مجوز احداث دانشگاه علوم پزشکی قدم بردارند.

وی افزود: تقریبا از سە ماه پیش با پیگیری‌های انجام‌شدە توانستیم دانشگاه را از تحت نظارت بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج کردە و تحت عنوان مجتمع عالی سلامت بە وزارت بهداشت تحویل دهیم.

نمایندە مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامە داد: از طریق کمیسیون و وزارت‌خانە بهداشت پیگیر این مسئلە بودیم که در کنار مجتمع عالی سلامت مجوز احداث دانشکدە پرستاری را نیز اخذ کنیم، بنابراین قول‌های مساعدی در زمینە احداث دانشکدە پرستاری از وزیر بهداشت گرفتەایم و تا مرحلە دستور پیش رفتەایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوز یک دانشگاه پرستاری مستقل، بعد از دستور وزیر بهداشت نیاز بە موافقت شورای گسترش دارد کە قرار است در ماه جاری جلسەای در این‌بارە گرفتە شود.

 

Print
This is trial version.
 
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x