دات نت نیوک
چهارشنبه، 13 فروردین 1399
ثبت‌نام
Menu

براساس نتایج پژوهش پرستاری پیشنهاد شد:

ایجاد جو حمایتی توسط مدیران پرستاری برای افزایش اشتیاق کاری پرستاران

ایجاد جو حمایتی توسط مدیران پرستاری برای افزایش اشتیاق کاری پرستاران
ارسال شده: بهمن 1, 1398
دسته ها: اخبارصنفی
نظرات: 0

براساس نتایج پژوهش پرستاری در کشور پیشنهاد می‌شود که مدیران پرستاری و سایر مدیران بیمارستان در ایجاد جو حمایتی با بکارگیری سبک رهبری خدمتگزار همت نموده و برنامه‌های سازمانی را در این راستا قرار دهند تا در نهایت اشتیاق کاری پرستاران افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش‌های عمومی شاغل در بیمارستان‌های شهر ورامین در سال ۱۳۹۶ بودند که براساس فرمول کوکران ۱۹۰ پرستار با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های اشتیاق کاری (سالانوا و شافلی، ۲۰۰۸)، جو سازمانی نوآورانه (سیگل و کامر، ۱۹۷۸)، حمایت سازمانی ادراک‌شده )ایزنبرگر و همکاران، ۲۰۰۱)، رهبری خدمتگزار (قلی‌پور و حضرتی، ۱۳۸۸)، جمع‌آوری شد که پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب ۰٫۸۱،۰٫۷۷ ، ۰٫۸۶ و ۰٫۹۳ بود. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با نرم‌افزار SPSS19 استفاده شد

یافته‌ها نشان داد جو سازمانی نوآورانه (۰٫۳۱۵(=r، حمایت سازمانی ادراک‌شده (۰٫۴۹۷(=r  و رهبری خدمتگزار (۰٫۳۸۲(=r  با اشتیاق کاری پرستاران رابطه مثبت و معنی‌دار داشتند. همچنین متغیرهای پیش‌بین به‌طورمعنی‌داری توانستند ۵۲٫۹ درصد از اشتیاق کاری پرستاران را پیش‌بینی کردند که سهم حمایت سازمانی ادراک‌شده بیش از سایر متغیرها بود (۰/۰۱≥p(.

پرستاری حرفه‌ای استرس‌زاست و استرس مکرر باعث کاهش اشتیاق کاری آنان می‌شود. بنابراین شناسایی متغیرهای مرتبط با اشتیاق کاری با هدف بهبود اشتیاق کاری در پرستاران ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اشتیاق‌کاری پرستاران براساس جو سازمانی نوآورانه، حمایت سازمانی ادراک‌شده و رهبری خدمتگزار انجام شد.

«احمدعلی اسدپور»، «حمید شفیع‌زاده»، دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، «معصومه عبدالهی»، «علی‌اکبر پیرزاد» و «شیوا ممیز» از همکاران این پژوهش هستند.

 

Print
This is trial version.
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap esperanza gomes actris porno colombiana harte lesbenpornos telugu short film sex videos video de sexe bokepalam xvideos