تاريخ: 1392/04/23 ساعت خبر: 11:32 AM


همایش ملی سلامت زنان برگزار می‌شود

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همایش ملی سلامت زنان را 30 بهمن تا 2 اسفند ماه برگزار می‌كند.

همایش ملی سلامت زنان برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری بلوغ و اختلالات رشد در زنان (در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی و عاطفی و هویت جنسیتی)، اختلالات جسمی، جنسی، روانی، عاطفی و اجتماعی زنان در دوره‌های مختلف زندگی از بلوغ تا دوره‌ کهنسالی،  باروری و ناباروری در زنان ( در سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی)، رفتارهای پرخطر و پیامدهای آن بر سلامت زنان شامل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، رفتارهای پرخطر جنسی و رفتارهای ضد اجتماعی، بارداری و زایمان ایمن، عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی زنان ( شامل توانمندی زنان، عوامل اجتماعی، حمایت اجتماعی، نقش خانواده، رفاه اجتماعی، خدمات بهداشت عمومی در تامین سلامت زنان در سطوح سیاست گذاری، مدیریتی و خدماتی) از محورهای این همایش است.

این همایش برای كارشناسی و كارشناسی ارشد مامایی، پرستاری، بهداشت خانواده، دكترای بهداشت باروری، پرستاری در خواست امتیاز بازآموزی كرده است كه پس از تصویب (مدیریت آموزش مداوم جامعه پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی) متعاقبأ اعلام می‌شود.

مهلت ارسال مقاله به این همایش تا 15 دی تعیین شده است.

پایان خبر

 

کد: 4747
 
تصاوير مرتبط
  • همایش ملی سلامت زنان برگزار می‌شود
امتياز بندي

در حال حاضر هيچ نظري ارسال نشده است
ارسال نظر:

Name (required)

Email (required)

Website

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below