دات نت نیوک
Menu
ﺳﻪشنبه 24 خرداد 1390
تعداد بازدید: 1197
تعداد نظرات: 0

اکثر سالمندان در آسایشگاه ها و بیمارستان ها در معرض خطر افتادن قرار دارند

اکثر سالمندان در آسایشگاه ها و بیمارستان ها در معرض خطر افتادن قرار دارند

یک پرستار پژوهشگر:

اکثر سالمندان در آسایشگاه ها و بیمارستان ها در معرض خطر افتادن قرار دارند

پرستار پژوهشگر گفت: نتایج یک تحقیق نشان داد اکثر سالمندان مقیم در آسایشگاهها، بیمارستانها و در سطح جامعه با خطر افتادن مواجه هستند و توجه به ایجاد تسهیلات لازم برای تردد و ایستادن سالمندان در این اماکن ضروری است.

زهرا صفوی بیات در گفت وگو با خبرنگار نظام پرستاری اظهار کرد: سالمندان مقیم آسایشگاههای تهران با توجه به شرایط فیزیولوژیکشان در خطر افتادن قرار دارند و ایجاد یک سیستم گزارش دهی مناسب در آسایشگاهها، بیمارستانها و حتی سطح جامعه برای پیشگیری از این مسئله لازم است.

وی گفت: در پژوهشی با عنوان "بررسی عوامل خطرساز موثر در سقوط سالمندان بستری در آسایشگاههای سالمندی شهر تهران" این عوامل در 2 بخش سالمندان ساکن در آسایشگاه و شرایط فیزیکی محل نگهداری سالمندان بررسی شد.

وی ادامه داد: در ابتدا 10 آسایشگاه و 100 سالمند به صورت تصادفی انتخاب شدند و چک لیست هایی برای بررسی شرایط فیزیکی محیط آسایشگاه بر اساس فرم های استاندارد و منابع موجود تهیه شد همچنین به کمک ابزار استاندار POMA (تی نی تی) حرکات هدف دار بررسی شد.

این پرستار پژوهشگر افزود: به کمک این ابزار با کاربردی آسان شرایط راه رفتن سالمند از نظر نحوه ایستادن، وضعیت تعادلی چک شد و نیز یکسری اطلاعات دموگرافیک و تاریخچه فیزیکی مشکلات جسمی روانی و داروهایی که مصرف می کنند سن، شرایط خانوادگی، تعداد فرزندان و وضعیت تاهل در پرسشنامه درج شد.

صفوی بیات گفت: همچنین در این تحقیق ضمن گرفتن تاریخچه وزن سالمند، علائم حیاتی به ویژه فشارخون چک شد و سپس وضعیت تعادلی، ایستادن و راه رفتن آن توسط ابزار استاندارد سنجیده شد و طبق آزمونی به همه سالمندان نمره داده شد.

وی ادامه داد: از مجموع نمرات کسب شده میزان خطر افتادن سالمندان با توجه به شرایط فیزیکی آسایشگاهها محاسبه شد که نتایج حاکی از آن بود که اکثر سالمندان حدود 52 درصد آنها از نظر ایستادن و راه رفتن امتیاز 10 تا 12 و 6 درصد آنها امتیازی حدود 1 تا 3 را داشتند امتیاز 50 درصد سالمندان هم از نظر تعادل 13 تا 16 و 4 درصد آنها بین 2 تا 4 بود.

این عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی افزود: با جمع امتیازها، امتیاز اکثر سالمندان (حدود 37 درصد) 25 تا 28 و امتیاز آنها در کمترین موارد (حدود 31 درصد) بین 19 تا 24 بود.

صفوی بیات گفت: این آزمونها نشان داد که بین سن و آزمون تعادل، وضعیت ایستادن و راه رفتن سالمند ارتباط معناداری وجود دارد به عبارت دیگر با بالا رفتن سن میزان امتیازها کاهش می یابد اما این ارتباط معنادار بین جنس و بیماری های قبلی و نتایج آزمونها وجود نداشت.       

پایان خبر

تصاویر
  • اکثر سالمندان در آسایشگاه ها و بیمارستان ها در معرض خطر افتادن قرار دارند
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل